Ringkasan Khotbah

Khotbah Minggu, 24 Juli 2016

JANGAN MENJAUH DARI TUHAN
Ayat Pokok: Rut 1:1-5
Oleh: Pdt. David Sudarmawan (GPdI Kedoya)
 
Kelaparan banyak terjadi dalam perjanjian lama. Kelaparan yang sangat besar terjadi pada jaman Yusuf. Pada saat itu terjadi tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kelaparan. Karena kelaparan yang sangat hebat, tujuh tahun kelimpahan tidak ada artinya. Juga dalam masa pelayanan Elia, terjadi kelaparan selama tiga setengah tahun. Kelaparan terjadi karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Hukuman-hukuman yang Tuhan berikan bukan karena Tuhan membenci mereka, tetapi Tuhan mau supaya mereka kembali kepada Tuhan.

Khotbah Minggu, 17 Juli 2016

KEPUTUSAN
Ayat Pokok: Filipi 3:13
Oleh: Pdt. Jack Jacobus Runkat

Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, demikian keputusan Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan. "… dan berlari-lari kepada Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus” (ay. 14). Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk bisa melakukan juga.  “Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: …” (Ef 4:1-3).

Khotbah Minggu, 19 Juni 2016

INTERVENSI ALLAH
Ayat Pokok: Mazmur 55:23
Oleh: Pdt. Wempy Kumendong (Manado)
 
Daud mengalami banyak pergumulan dan tekanan (Maz. 55:5-6,17-24). Pada saat Daud tidak mampu lagi menghadapi persoalannya, maka dalam permohonannya kepada Tuhan, ia berserah. “Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah” (ay. 23). Ketahuilah, Allah mempedulikan kita dalam setiap pergumulan.

Khotbah Minggu, 12 Juni 2016

RAHAB
Ayat Pokok: Efesus 2:3-4; Yosua 6:25
Oleh: Ps. Kindah Greening, Australia

Dosa adalah dosa!  Bagi Allah, tidak ada istilah dosa besar atau kecil.  Alkitab mencatat, semua manusia – tak terkecuali – telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah – Roma 3:23.  Dan upah dosa ialah maut – Roma 6:23.  Untuk itulah Yesus datang ke dunia: menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal!  Haleluya!  

Khotbah Minggu, 5 Juni 2016

DIMULIAKAN = MATI
Ayat Pokok: Yohanes 12:20-26
Oleh: Pdt. A.H. Mandey
 
Tuhan menetapkan ada tiga Hari Raya Utama yang wajib dirayakan oleh seluruh bangsa Israel setiap tahunnya: 1) Hari Raya Paskah (dirayakan pada bulan Abib = bulan pertama) – Ulangan 16:1; 2) Hari Raya Pantekosta (bulan ketiga = Hari Raya Tujuh Minggu -> 7 x 7 hari = 49 hari + 1 = 50 hari) – Ulangan 16:10; dan 3) Hari Raya Pondok Daun – Ulangan 16:13. 

Jadi, sedikitnya tiga kali setahun orang Israel dari berbagai kota akan berkumpul untuk beribadah di Yerusalem – tak terkecuali Yesus – Yohanes 12:12!

Khotbah Minggu, 29 Mei 2016

TUNGGU SAMPAI DIPERLENGKAPI
Ayat Pokok: Lukas 24:49
Oleh: Pdt. Yasifaudu Mendrofa, Pulau Nias
 
Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku.  Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 

Demikian pesan Yesus kepada murid-murid, sesaat sebelum Ia naik ke sorga.  Murid-murid harus menunggu di kota itu, yaitu Yerusalem, sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan BapaNya!

Khotbah Minggu, 22 Mei 2016

APAKAH ARTI HIDUPMU ?
Ayat Pokok: Yakobus 4:14b
Oleh: Pdm. Ronald Tamba

Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah tidak memberikan batas umur, tetapi Tuhan memberikan peringatan dan perintah. Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati” (Kej 2:16-17). Tetapi ternyata manusia lebih menaati diri sendiri daripada menaati perintah Tuhan. Akibat melawan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa, dan terjadilah waktu (batasan umur). Pemazmur katakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Karena begitu singkat hidup ini, digambarkan seperti uap.

Di sini kita diajarkan supaya kita memahami dengan benar apa arti hidup. Ada orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri (Flp 2:1-2) dan ada orang-orang yang hanya fokus pada kekayaan jasmani (Why 3). Dan ada juga orang yang hidup hanya untuk menggemukkan diri (1 Sam 2: 27-29). Namun Rasul Paulus mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hidup ini, “Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. …” (Flp 1:21-22). Memberi buah artinya menjadi berkat bagi orang lain.

Jadwal Ibadah Minggu

Kebaktian Umum

05.30 WIB Umum I
08.15 WIB Umum II
11.15 WIB Umum III
17.00 WIB Umum IV

Sekolah Minggu
07.30 WIB Sekolah Minggu (besar)
09.00 WIB Sekolah Minggu (kecil)
17.30 WIB Sekolah Minggu (kecil)