Ringkasan Khotbah

Khotbah Minggu, 7 Agustus 2016

TUHAN YESUS KRISTUS
Ayat Pokok: Kejadian 1:1; 26
Oleh: Pdt. A.H. Mandey
 
Allah adalah Allah Tritunggal: Allah Bapa, Allah Anak & Allah Roh Kudus.  Dia sudah ada jauh sebelum langit dan bumi dijadikan – “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.”  Selang enam hari kemudian, Dia menciptakan manusia: ”Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” 

Khotbah Minggu, 31 Juli 2016

CEMBURU ILAHI
Ayat Pokok: 2 Korintus 11:1-2
Oleh: Pdt. David Aritonang
 
Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan dan dirintis sendiri oleh rasul Paulus.  Alkitab mencatat, ia tinggal di Korintus selama 1½ tahun: mengajar, menginjil, memberitakan Firman – Kisah Para Rasul 18. 

Dan di salah satu suratnya kepada jemaat Korintus, rasul Paulus menulis: “Alangkah baiknya, jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu.  Memang kamu sabar terhadap aku!   Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi...”  Rasul Paulus meminta jemaat bersabar atas “kebodohannya”, yaitu karena ia cemburu pada jemaat!

Khotbah Minggu, 24 Juli 2016

JANGAN MENJAUH DARI TUHAN
Ayat Pokok: Rut 1:1-5
Oleh: Pdt. David Sudarmawan (GPdI Kedoya)
 
Kelaparan banyak terjadi dalam perjanjian lama. Kelaparan yang sangat besar terjadi pada jaman Yusuf. Pada saat itu terjadi tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kelaparan. Karena kelaparan yang sangat hebat, tujuh tahun kelimpahan tidak ada artinya. Juga dalam masa pelayanan Elia, terjadi kelaparan selama tiga setengah tahun. Kelaparan terjadi karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Hukuman-hukuman yang Tuhan berikan bukan karena Tuhan membenci mereka, tetapi Tuhan mau supaya mereka kembali kepada Tuhan.

Khotbah Minggu, 17 Juli 2016

KEPUTUSAN
Ayat Pokok: Filipi 3:13
Oleh: Pdt. Jack Jacobus Runkat

Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, demikian keputusan Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan. "… dan berlari-lari kepada Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus” (ay. 14). Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk bisa melakukan juga.  “Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: …” (Ef 4:1-3).

Khotbah Minggu, 19 Juni 2016

INTERVENSI ALLAH
Ayat Pokok: Mazmur 55:23
Oleh: Pdt. Wempy Kumendong (Manado)
 
Daud mengalami banyak pergumulan dan tekanan (Maz. 55:5-6,17-24). Pada saat Daud tidak mampu lagi menghadapi persoalannya, maka dalam permohonannya kepada Tuhan, ia berserah. “Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah” (ay. 23). Ketahuilah, Allah mempedulikan kita dalam setiap pergumulan.

Khotbah Minggu, 12 Juni 2016

RAHAB
Ayat Pokok: Efesus 2:3-4; Yosua 6:25
Oleh: Ps. Kindah Greening, Australia

Dosa adalah dosa!  Bagi Allah, tidak ada istilah dosa besar atau kecil.  Alkitab mencatat, semua manusia – tak terkecuali – telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah – Roma 3:23.  Dan upah dosa ialah maut – Roma 6:23.  Untuk itulah Yesus datang ke dunia: menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal!  Haleluya!  

Khotbah Minggu, 5 Juni 2016

DIMULIAKAN = MATI
Ayat Pokok: Yohanes 12:20-26
Oleh: Pdt. A.H. Mandey
 
Tuhan menetapkan ada tiga Hari Raya Utama yang wajib dirayakan oleh seluruh bangsa Israel setiap tahunnya: 1) Hari Raya Paskah (dirayakan pada bulan Abib = bulan pertama) – Ulangan 16:1; 2) Hari Raya Pantekosta (bulan ketiga = Hari Raya Tujuh Minggu -> 7 x 7 hari = 49 hari + 1 = 50 hari) – Ulangan 16:10; dan 3) Hari Raya Pondok Daun – Ulangan 16:13. 

Jadi, sedikitnya tiga kali setahun orang Israel dari berbagai kota akan berkumpul untuk beribadah di Yerusalem – tak terkecuali Yesus – Yohanes 12:12!

Jadwal Ibadah Minggu

Kebaktian Umum

05.30 WIB Umum I
08.15 WIB Umum II
11.15 WIB Umum III
17.00 WIB Umum IV

Sekolah Minggu
07.30 WIB Sekolah Minggu (besar)
09.00 WIB Sekolah Minggu (kecil)
17.30 WIB Sekolah Minggu (kecil)